Meta Pixel script image

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 14 listopada 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w Warszawie 14 listopada 2018 r., o godzinie 12.00, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Zarząd Spółki informuje o zmianie terminu wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista wyłożona była w dniach 8, 9 oraz 13 listopada 2018 r. Stosowna informacja została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 30/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.