Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników za 2019 r.
Prezentacja z konferencji Zarządu w dniu 2 kwietnia 2020 r.