Meta Pixel script image

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 26 czerwca oraz 19 lipca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniach 26 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 oraz 19 lipca  2018 r. o godz. 11:00 (po wznowieniu obrad po przerwie w obradach ogłoszonej 26 czerwca 2018 r.) w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.