Meta Pixel script image

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 15 maja 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 13:30 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

Link do retransmisji: http://ucstream.pl/pge/20190515