Meta Pixel script image

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 6 kwietnia 2022 r.