Meta Pixel script image

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 2 grudnia 2019 r.