Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 14 grudnia 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odbyło się w dniu 14 grudnia 2016 r. w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ul. Książęcej 4 o godz. 11.00.