Zamknięcie transakcji nabycia farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW

37/2022

21.06.2022 13:20

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. oraz 36/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia przez PGE Energia Odnawialna S.A. (podmiot zależny od PGE) 100% udziałów w spółce Collfield Investments sp. z.o.o., posiadającej 100% udziałów w trzech spółkach celowych posiadających trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 84,2 MW („Transakcja”). Wartość Transakcji wyniosła ok. 939 mln zł i została obliczona na dzień zamknięcia Transakcji w oparciu o odpowiednie mechanizmy umowy. Wartość Transakcji obejmuje również gotówkę w kwocie ok. 180 mln zł zgromadzoną na rachunkach Collfield i jej spółek zależnych.

Transakcja jest elementem realizacji Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 r., która zakłada m.in. ponad 1 GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych do 2030 roku, w tym poprzez akwizycje.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-06-21 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-06-21 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu