Wystawienie noty obciążeniowej konsorcjum realizującemu budowę bloku nr 7 w Elektrowni Turów

33/2022

26.05.2022 14:15

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), spółka zależna od PGE, wystawiła notę obciążeniową w kwocie 561 516 981,74 zł konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe Gmbh, TECNICAS REUNIDAS S.A. oraz BUDIMEX S.A. (łącznie dalej „Konsorcjum”). Konsorcjum realizowało dla PGE GiEK projekt obejmujący zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” bloku energetycznego w PGE GiEK S.A. Oddziale Elektrownia Turów (PGE informowała o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 36/2014 z 10 lipca 2014 r.).

Przekazanie bloku do eksploatacji nastąpiło 14 maja 2021 r. Nota obciążeniowa dotyczy kary umownej z tytułu niedotrzymania wskaźnika dyspozycyjności bloku w pierwszym roku okresu gwarancji, który zgodnie z umową był jednym z gwarantowanych przez Konsorcjum parametrów technicznych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-05-26 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-05-26 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu