Meta Pixel script image

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

17/2010

26.03.2010 15:20

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439) podanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Oryginały przekazanych informacji dostępne są w siedzibie Spółki przy ul. Mysia 2 w Warszawie. Przekazane informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.pgesa.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż niektóre z przekazanych do publicznej wiadomości informacji w 2009 roku mogą nie być aktualne.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-03-26 16:20:01 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu