Meta Pixel script image

Uchylenie uchwały Zarządu o aktualizacji strategii Grupy PGE

30/2023

04.09.2023 17:33

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje o przyjęciu w dniu 4 września 2023 roku uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zarządu PGE przyjmującej aktualizację strategii Grupy PGE.

Decyzja spowodowana jest koniecznością zakończenia procesu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-09-04 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2023-09-04 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu