Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia aktualizacji strategii Grupy PGE

31/2023

04.09.2023 20:57

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. oraz nr 30/2023 z dnia 4 września 2023 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 4 września 2023 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej PGE z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji strategii Grupy PGE.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-09-04 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2023-09-04 Rafał Włodarski Wicepezes Zarządu