Meta Pixel script image

Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2023

19/2024

03.04.2024 15:09

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2023 dla akcjonariuszy PGE.

Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy i jest efektem analizy ogólnej wysokości zadłużenia Spółki oraz spodziewanych nakładów kapitałowych, w kontekście braku realizacji projektu wydzielenia aktywów węglowych oraz pogarszających się warunków funkcjonowania elektrowni węglowych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-04-03 Marcin Laskowski Wiceprezes Zarządu
2024-04-03 Przemysław Kołodziejak Wiceprezes Zarządu