Meta Pixel script image

Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2020

12/2021

27.04.2021 12:29

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2020 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy, w szczególności w wyniku analizy zadłużenia Spółki w kontekście realizacji programu inwestycyjnego, zgodnie z założeniami Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 r. (raport bieżący nr 29/2020 z dnia 19 października 2020 r.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2021-04-27 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2021-04-27 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu