Meta Pixel script image

Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2019

13/2020

28.05.2020 14:41

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2019 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja, zgodnie z polityką dywidendy, została podjęta w wyniku analizy ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji, oraz z uwzględnieniem niepewności rynkowej w wyniku recesji spowodowanej epidemią koronawirusa ‎SARS-CoV-2.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2020-05-28 16:41:43 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu
2020-05-28 16:41:43 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu