Meta Pixel script image

Przystąpienie do systemu ESPI

1/2009

26.10.2009 16:10

Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, iż w dniu 26 października 2009 r. Spółka otrzymała informacje o uzyskaniu dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

W związku z powyższym PGE od tego dnia rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2009-10-26 17:10:47 Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu
2009-10-26 17:10:47 Marek Szostek Wiceprezes Zarządu