Meta Pixel script image

Powołanie Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

20/2024

04.04.2024 19:37

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 4 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu p. Renaty Czech w skład Zarządu XII kadencji od 15 kwietnia 2024 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Pozostałe informacje, wymagane zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Spółka przekaże oddzielnym raportem.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-04-04 Dariusz Marzec Prezes Zarządu
2024-04-04 Marcin Laskowski Wiceprezes Zarządu