Powołanie członka Rady Nadzorczej

21/2023

28.04.2023 18:22

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2023 r. podjęło uchwałę o powołaniu p. Cezarego Falkiewicza w skład Rady Nadzorczej PGE z dniem 28 kwietnia 2023 r.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o p. Cezarym Falkiewiczu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-04-28 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2023-04-28 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu