Podpisanie Memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej z EDF

13/2009

18.11.2009 07:28

Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 17 listopada 2009 r. PGE podpisała z Electricite de France S.A. („EDF”) Memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej („Memorandum”).

Memorandum przewiduje przeprowadzenie prac studialnych w zakresie:
(i) wykonalności rozwoju reaktorów jądrowych w technologii EPR (Evolutionary Power Reactor konstrukcji firmy Areva) w Polsce;
(ii) wykonalności budowy pierwszego bloku EPR w Polsce do roku 2020.

Obie firmy uzgodniły również, że podejmą rozmowy na temat możliwości partnerstwa przemysłowego w zakresie budowy elektrowni jądrowych w technologii EPR w Polsce.

Porozumienie nie zapewnia EDF wyłączności na współpracę z PGE w zakresie energii jądrowej. PGE planuje w najbliższym czasie podpisać podobne porozumienia z innymi partnerami.

Porozumienie zostało zawarte w wyniku wstępnych rozmów prowadzonych z potencjalnymi partnerami inwestycji mającymi doświadczenie w zakresie realizacji i eksploatacji elektrowni jądrowych, o prowadzeniu których PGE informowała w Rozdziale XIII Prospektu Emisyjnego.

Zgodnie ze swoją strategią PGE rozważa budowę dwóch elektrowni jądrowych o zakładanej wstępnie mocy ok. 3.000 MW każda, przy czym wstępnie zakłada się, że oddanie do użytku pierwszego bloku nastąpiłoby do końca 2020 roku, a oddanie kolejnych bloków następowałoby co dwa do trzech lat każdy.

Podstawa prawna: pkt. 1 i 2 Rekomendacji określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętych przez Radę GPW uchwałą nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2009-11-18 08:28:57 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2009-11-18 08:28:57 Marek Trawiński Wiceprezes Zarządu