Podpisanie dokumentu zawierającego podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji PGE GiEK S.A.

28/2023

10.08.2023 10:58

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do:
- raportu bieżącego nr 24/2021 z 23 lipca 2021 r. w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”),
- raportu bieżącego nr 24/2023 z 15 lipca 2023 r. w sprawie otrzymania propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.), oraz
- raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. dotyczącego uzyskania zgód korporacyjnych w sprawie przyjęcia propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji PGE GiEK S.A.,
zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. PGE oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, podpisali dokument („Dokument”, „Term Sheet”) podsumowujący kluczowe warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez PGE akcji spółki PGE GiEK S.A. (spółka zależna od PGE) celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („Transakcja”).

Podpisany Term Sheet zawiera kluczowe warunki brzegowe planowanej Transakcji, które zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 24/2023 z 15 lipca 2023 r.

Term Sheet określa również warunki, od spełnienia których uzależnia się zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji na rzecz Skarbu Państwa, obejmujące w szczególności:
a) osiągnięcie porozumienia w zakresie treści dokumentacji związanej z Transakcją, w tym obejmującej przyszłe finansowanie NABE i uzyskanie wstępnych decyzji kredytowych banków na finansowanie NABE,
b) pozytywne rozpatrzenie przez Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie akcji przez Skarb Państwa z Funduszu Reprywatyzacji,
c) uzyskanie wszelkich wewnętrznych zgód i pozwoleń wymaganych do zawarcia lub wykonania Transakcji,
d) zawarcie umów (lub odpowiednich aneksów) zapewniających funkcjonowanie spółek tworzących NABE po zamknięciu Transakcji.

Dokument nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

W ramach kolejnego etapu Transakcji przewidywane jest zawarcie umowy przedwstępnej, a następnie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-08-10 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2023-08-10 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu