Meta Pixel script image

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami PGE Energia S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

36/2010

01.07.2010 14:02

Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółkami PGE Energia S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

Podstawa prawna: art. 504 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 roku nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami)

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-07-01 16:02:55 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu