Meta Pixel script image

Korekta raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 2 marca 2023 r. (błędna podstawa prawna)

8/2023

03.03.2023 10:16

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 2 marca 2023 r. dot. szacunku wybranych danych finansowych i operacyjnych za 2022 r. informuje, że wskutek oczywistej omyłki błędnie wybrano podstawę prawną w formularzu ESPI. Ww. raport powinien zostać opublikowany z podstawą prawną: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu pozostaje bez zmian.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-03-03 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu
2023-03-03 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu