Meta Pixel script image

Decyzja o rozpoczęciu fazy przygotowawczej inwestycji w PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

28/2010

19.05.2010 10:14

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że 18 maja 2010 roku podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowawczej zadań inwestycyjnych:

- budowy dwóch kondensacyjnych bloków gazowo-parowych o mocy ok. 432 MW każdy w Elektrowni Dolna Odra („Projekt Dolna Odra”)
- budowy gazowo-parowego bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 244 MW i mocy cieplnej 170 MW w Elektrowni Pomorzany („Projekt Pomorzany”).

Wstępnie planowane nakłady inwestycyjne szacowane są na około 3,3 mld zł w przypadku Projektu Dolna Odra i około 1,1 mld zł w przypadku Projektu Pomorzany.

Harmonogram zakłada zakończenie fazy przygotowawczej i podjęcie decyzji o uruchomieniu przetargów na Generalnych Realizatorów Inwestycji („GRI”) w I kwartale 2011 r. oraz podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji i podpisanie umów z GRI na przełomie II i III kwartału 2012 r. Oddanie nowych bloków do eksploatacji przewidziane jest w Projekcie Dolna Odra na II połowę 2015 r. (pierwszy blok) i I połowę 2016 r. (drugi blok), a w Projekcie Pomorzany na II połowę 2015 r.

Kluczowym czynnikiem wykonalności projektów będzie możliwość zaopatrzenia w gaz, co może zostać zapewnione w wyniku budowy Gazoportu w Świnoujściu. Projekty mają na celu m.in. dywersyfikację miksu paliwowego Grupy Kapitałowej PGE, zmniejszenie średniej emisyjności CO2 i poprawę średniej efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, a także zapewnienie niezawodnych dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja projektów pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i rezerw w wyprowadzeniu mocy oraz wykorzystanie doświadczenia i kwalifikacji kadry. Ponadto nowe bloki w Elektrowni Dolna Odra mają zastąpić wyeksploatowane, niskosprawne bloki węglowe nr 3 i 4 o mocy ok. 205 MW każdy, planowane do wycofania do końca 2015 r. oraz bloki nr 1 i 2 (odpowiednio 222 MW i 223 MW), przewidziane do wycofywania w latach 2018-2021.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-05-19 12:14:16 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu