Informacje

Warszawa, 18.07.2008, W dniu 18.07.2008 r. zostało zakończone Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na którym do składu Zarządu Spółki zostały powołane następujące osoby: Tomasza Zadrogę, Piotra Szymanka, Marka Trawińskiego

Czytaj więcej

Warszawa, 01.07.2008, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia SA z dniem 1 lipca 2008 roku Pana Tomasz Flisa.

Czytaj więcej

Strategia wprowadzania marki PGE zakłada ujednolicenie wszystkich kanałów komunikacji. W okresie 12-25 czerwca br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, dotyczące przygotowania nowego serwisu internetowego dla PGE.

Czytaj więcej