Informacje

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 roku. Wynik EBITDA Grupy w III kwartale 2023 r. wyniósł ok. 2,5 mld złotych wobec 2,3 mld złotych zysku w analogicznym okresie 2022 r. Znacząco rosną inwestycje Grupy – w III kwartale br. nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 2,7 mld złotych, a od początku roku ponad 6,6 mld złotych.

Czytaj więcej

Grupa PGE jednoznacznie negatywnie ocenia działania Polimex Mostostal S.A., które można zakwalifikować  jako de facto zerwanie procesu mediacyjnego i rozpoczęcie konfrontacji sądowej w sprawie podwyższenie wynagrodzenia za realizację elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Działanie Polimex Mostostal S.A. ma znamiona pozorowania rozmów mediacyjnych i jest świadomym oraz  jaskrawym naruszeniem zasad współżycia społecznego, co jednoznacznie wskazuje na działanie w złej wierze.

Czytaj więcej

Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE oraz nowo otwarte Centrum ZrównoważonejGospodarki Surowcami i Energią Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Współpraca umożliwi prowadzenie wspólnych projektów badawczych, które przyczynią się do większego wykorzystania w różnych branżach gospodarki surowców antropogenicznych, czyli ubocznych produktów spalania, powstających w procesie spalania paliw stałych, jak np. węgiel.

Czytaj więcej