Sprawozdania finansowe za 2016 r.

Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników rocznych za rok 2016
Prezentacja - wyniki finansowe za 2016 r.