Skonsolidowany raport za I kwartał 2011r.

Dokumenty

Zapis wideokonferencji Zarządu z prezentacji wyników za I kwartał 2011 r.
Prezentacja Zarządu - Wyniki za I kwartał 2011 roku, 16 maja 2011 roku (w jęz. angielskim)