Skonsolidowany raport za I kwartał 2010 r.

Dokumenty

Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku - wideokonferencja ze spotkania z Zarządem (w jęz. angielskim)
Prezentacja Zarządu - Wyniki za I kwartał 2010 roku (w jęz. angielskim), 17 maja 2010 roku