Meta Pixel script image

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników za I półrocze 2021 r.
Prezentacja z konferencji Zarządu w dniu 29 września 2021 r.