Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników za I półrocze 2019
Prezentacja wynikowa za I półrocze 2019 r.