Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010

Dokumenty

Zapis wideokonferencji Zarządu z prezentacji wyników za III kwartał 2010 roku
Prezentacja Zarządu - Wyniki za III kwartał 2010 roku (w jęz. angielskim), 15 listopada 2010 roku