Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r.

Dokumenty

Prezentacja Zarządu - Wyniki za III kwartał 2009 roku (w jęz. angielskim), 16 listopada 2009 roku