Obecny model finansowania działalności PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, jak również wszelkie formy finansowania preferencyjnego, w tym fundusze Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dotychczas PGE utrzymywała pozycję gotówkową netto, a nakłady inwestycyjne pokrywane były z operacyjnych przepływów pieniężnych. Jednak ambitny program inwestycyjny w wysokości ok. 50 mld zł, który ma być zrealizowany w latach 2014-2020, wymaga dofinansowania z zewnętrznych źródeł.