PGE's existing financing model takes into account the use of funds from its core activities, debt financing in the form of commercial bank credit facilities and bond programmes, credit facilities from Bank Gospodarstwa Krajowego (“BGK”), credit facilities from multilateral institutions such as the European Investment Bank (“EIB”) or the European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) as well as in the form of preferential financing. In order to effectively manage liquidity, within the Group we have introduced a cash-pooling system, with participation of 34 Group companies.

Zgodnie ze Strategią Grupy PGE do roku 2030, finansowanie programu inwestycyjnego o wartości ok. 75 mld PLN, będzie się odbywało przy następujących założeniach:
- Realizacja inwestycji wspólnie z partnerami
- Maksymalizacja utylizacji krajowych i unijnych środków pomocowych na transformację energetyczną
- Wykorzystanie potencjału zielonego finansowania dłużnego
- Ograniczone zwiększenie poziomu dźwigni finansowej z zachowaniem poziomu gwarantującego utrzymanie ratingu
- Inwestycje w formule project finance