Konsensus prognoz analityków biur maklerskich został przygotowany PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. w oparciu raporty analityczne i prognozy otrzymane przez Spółkę oraz o dane agencji Bloomberg. 

Konsensus prezentowany jest wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

FY 2020 E

FY 2021 E

FY 2022 E

Przychody ze sprzedaży

Liczba prognoz

9

9

7

Maksimum

47 525

50 517

48 665

Średnia

39 156

39 785

41 215

Mediana

39 729

39 531

39 616

Minimum

29 400

29 956

37 322

EBITDA 

   

Liczba prognoz

9

9

7

Maksimum

6 425

9 120

9 105

Średnia

5 707

7 871

7 948

Mediana

5 774

7 604

7 714

Minimum

4 875

7 050

7 184

EBIT

   

Liczba prognoz

9

9

7

Maksimum

2 326

4 816

4 585

Średnia

1 588

3 565

3 491

Mediana

1 550

3 337

3 343

Minimum

659

2 812

2 428

Zysk netto

   

Liczba prognoz

9

9

7

Maksimum 

1 451

3 429

3 244

Średnia

895

2 495

2 446

Mediana

974

2 293

2 400

Minimum

61

1 866

1 677

Niniejszy konsensus został przygotowany przez Spółkę w dniu 16 czerwca 2020 r.

W obliczeniu konsensusu wykorzystane zostały prognozy i raporty analityczne wydane/potwierdzone nie wcześniej niż w styczniu 2020 r.

W niniejszym konsensusie zostały uwzględnione prognozy analityków z 9 biur maklerskich.

Zastrzeżenie prawne:

Powyższa informacja nie może być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.