Konsensus prognoz analityków biur maklerskich został przygotowany PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. w oparciu raporty analityczne i prognozy otrzymane przez Spółkę oraz o dane agencji Bloomberg. 

Konsensus prezentowany jest wyłącznie w celach informacyjnych. 

 FY 2019 EFY 2020 EFY 2021 E
Przychody ze sprzedaży
Liczba prognoz886
Maksimum 47 52550 51748 665
Średnia39 37739 94841 726
Mediana40 00540 28740 368
Minimum29 40029 95637 322
EBITDA    
Liczba prognoz886
Maksimum6 4259 1209 105
Średnia5 6697 7567 987
Mediana5 7267 5857 933
Minimum4 8757 0507 184
EBIT   
Liczba prognoz886
Maksimum2 3264 8164 585
Średnia1 5573 4603 555
Mediana1 4823 2803 676
Minimum6592 8122 428
Zysk netto   
Liczba prognoz886
Maksimum 1 4513 4293 244
Średnia8662 4052 496
Mediana8742 2812 602
Minimum611 8661 677

Niniejszy konsensus został przygotowany przez Spółkę w dniu 19 marca 2019 r.

W obliczeniu konsensusu wykorzystane zostały prognozy i raporty analityczne wydane/potwierdzone nie wcześniej niż w styczniu 2019 r.

W niniejszym konsensusie zostały uwzględnione prognozy analityków z 8 biur maklerskich.

Zastrzeżenie prawne:

Powyższa informacja nie może być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.