Konsensus prognoz analityków biur maklerskich został przygotowany PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. w oparciu raporty analityczne i prognozy otrzymane przez Spółkę oraz o dane agencji Bloomberg. 

Konsensus prezentowany jest wyłącznie w celach informacyjnych.