Ocena wiarygodności kredytowej

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada oceny wiarygodności kredytowej nadane przez dwie wiodące międzynarodowe agencje ratingowe: Fitch oraz Moody’s.