Podstawowe informacje

 

Ticker

PL-PGE

ISIN

PLPGER00010

Najważniejsze indeksy

WIG, WIG-20, WIG-ENERGIA, WIG-ESG

Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 1.869.760.829, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

  • 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,25 zł każda;
  • 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,25 zł każda;
  • 73.228.888 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,25 zł każda;
  • 66.441.941 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,25 zł każda.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 19.165.048.497,25 PLN.

gkpge_relacjeInwestorskie_site