Źródło danych: Notoria Serwis S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dane giełdowe dostarczone przez Notoria Serwis S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ani Notoria Serwis S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za podmioty trzecie, które wykorzystują informacje czyniąc to na własne ryzyko i nie służą tym podmiotom żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu

Podstawowe informacje

 

Ticker

PL-PGE

ISIN

PLPGER000010

Najważniejsze indeksy

WIG, WIG-20, WIG-ENERGIA, WIG-ESG

Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 1.869.760.829, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

  • 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,25 zł każda;
  • 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,25 zł każda;
  • 73.228.888 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,25 zł każda;
  • 66.441.941 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,25 zł każda.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 19.165.048.497,25 PLN.

gkpge_relacjeInwestorskie_site