Meta Pixel script image

Ulga termomodernizacyjna również na fotowoltaikę

22.05.2023

Właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego mogą odliczyć od podatku koszty termomodernizacji budynku. Oprócz dotacji np. w ramach programu Mój Prąd, to kolejny sposób na zmniejszenie kosztów inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

 

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu takich ulepszeń w budynku, które prowadzą do zmniejszenia jego zapotrzebowania na ciepło oraz redukcję zużycia energii. Mowa tutaj np. o ociepleniu domu, wymianie okien lub drzwi, montażu pompy ciepła, a także instalacji fotowoltaicznej.

 
Kto może skorzystać z ulgi i na jaką kwotę
  • Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele istniejących domów jednorodzinnych.
  • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  • Ulgę rozlicza się składając zeznanie podatkowe za rok, w którym poniesiony został wydatek uprawniający do odliczenia. Gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód, można rozliczyć ją maksymalnie w kolejnych 6 latach.
  • Wydatki, które podlegają odliczeniu znajdują się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Mniejsze koszty inwestycji w fotowoltaikę

Jeśli planujesz zakup własnej mikroinstalacji, możesz skorzystać zarówno z dotacji w ramach programu Mój Prąd  (o szczegółach pisaliśmy w materiale Mój prąd 5.0 – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej) jak również z ulgi termomodernizacyjnej. Należy wówczas pomniejszyć cenę instalacji o kwotę wsparcia i ująć ją w PIT. Od podatku możesz odliczyć wszystkie wydatki związane z fotowoltaiką tj. zakup paneli, komponenty i koszty montażu.

Do takiej inwestycji warto odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim postawić na sprawdzonego i bezpiecznego partnera, który jest jednocześnie przewodnikiem w tej inwestycji energetycznej, zapewniając wsparcie i fachową obsługę na każdym jej etapie.

Jeśli skorzystasz z oferty Fotowoltaika z PGE, poprowadzimy Cię przez cały etap inwestycji: od planowania i analiz, przez dobór komponentów, po uruchomienie wybranej instalacji. Proces montażu odbywa się we współpracy z partnerami zewnętrznymi, którymi są sprawdzone i doświadczone firmy, zajmujące się całościową obsługą takich inwestycji.