Meta Pixel script image

Umowa z PGE

Chcesz podpisać z nami umowę i dołączyć do ponad 5 milionów klientów z całej Polski? Nic prostszego! Możesz to zrobić bez konieczności wychodzenia z domu - szybko, sprawnie i bezpiecznie. Jeśli wolisz odwiedzić nas w Biurze Obsługi Klienta, pamiętaj, aby przygotować odpowiednie dokumenty.

Czy wiesz, że...

W PGE umowę możesz podpisać zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu czy drukowania dokumentów. Aby to zrobić wystarczy telefon i adres e-mail.

 

Dowiedz się więcej

 

Chcę podpisać umowę:

dostarczenie online

Online

Wypełnij formularz elektroniczny i zdalnie podpisz umowę.

Wypełnij wniosek online

dostarczenie tradycyjnie

Tradycyjnie

Osobiście w lokalnym Biurze Obsługi Klienta, lub wyślij pocztą na nasz adres

Znajdź najbliższe BOK

Kontakt do PGE

 • PRZEPISANIE
  • Oświadczenie na okoliczność przekazania/przejęcia lokalu - dla lokali bez instalacji PV - pobierz dokument
  • Oświadczenie na okoliczność przekazania/przejęcia lokalu - dla lokali z instalacją PV - pobierz dokument

 

 • PRZEPISANIE PO ZMARŁYM
  • SPADKOBIERCA / NIE POSIADA POTWIERDZENIA DZIEDZICZENIA
   • Akt zgonu
   • Oświadczenie o nabyciu spadku
  • SPADKOBIERCA / POSIADA POTWIERDZENIE DZIEDZICZENIA
   • Sądowe orzeczenie nabycia spadku albo Notarialne poświadczenie dziedziczenia
  • NIE SPADKOBIERCA
   • Akt zgonu
   • Tytuł prawny do nieruchomości

 

 • NOWE / NIEAKTYWNE PPE
  • Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji

W celu zawarcia umowy na czas budowy w pierwszej kolejności należy zrealizować wszystkie czynności związane z procesem przyłączeniowym u lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Po zakończonym procesie przyłączeniowym Operator Systemu Dystrybucyjnego wyda „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów dostaw”. Wraz z otrzymanymi dokumentami oraz dokumentem tożsamości należy zgłosić się do PGE Obrót w celu zawarcia „Umowy kompleksowej”. Wszystkie formalności można zrealizować również korespondencyjnie. Należy jednak pamiętać, aby wybrać odpowiednią grupę taryfową oraz potrzebną moc umowną w ramach zamówionej mocy przyłączeniowej. W tym celu należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy kompleksowej.

 • Mieszkanie: licznik prądu 1-fazowy – moc do 5 kW
 • Dom lub mieszkanie: licznik 3-fazowy – moc od 12 kW.
 • Dom jednorodzinny lub mieszkanie o powierzchni użytkowej około 200 m2 wyposażone w elektryczne ogrzewanie akumulacyjne, kuchnię elektryczną, bojler lub przepływowy podgrzewacz wody: licznik 3-fazowy – moc od 25 kW.

Zastosowanie jednej z grup taryfowych G, jeżeli punkt odbioru przyłączony jest w V grupie przyłączeniowej (przyłącze docelowe), może nastąpić po dostarczeniu przez Klienta jednego z dokumentów:

 • zawiadomienia o częściowym lub całkowitym zakończeniu budowy, potwierdzonym przez właściwy organ starostwa powiatowego lub dokumentu wystawionego przez właściwy organ starostwa powiatowego zezwalającego na użytkowanie obiektu.
 • w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów, możliwa jest zmiana grupy przyłączeniowej na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta o zakończeniu budowy i wykorzystywaniu energii elektrycznej do celów mieszkalnych/gospodarstwa domowego. Wraz z otrzymanymi dokumentami oraz dokumentem tożsamości należy zgłosić się do PGE Obrót w celu zawarcia „Umowy kompleksowej”. Wszystkie formalności można zrealizować również korespondencyjnie. Należy jednak pamiętać, aby wybrać odpowiednią grupę taryfową oraz potrzebną moc umowną w ramach zamówionej mocy przyłączeniowej. W tym celu należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla Odbiorców z grupy taryfowej G1x oraz C1x i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami do PGE Obrót. Jeżeli punkt odbioru przyłączony jest w VI grupie przyłączeniowej (przyłącze tymczasowe), zmiana taryfy na G może nastąpić po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o określenie warunków przyłączenia i realizacji przez Operatora umowy przyłączeniowej, na podstawie wydanego przez PGE Dystrybucja dokumentu „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów dostaw”. Przy zmianie grupy taryfowej z C1x na G należy skontaktować się z PGE Obrót w celu zawarcia „Umowy kompleksowej” z dokumentem tożsamości.

TAK. Możesz skorzystać z oferty podczas trwania już obowiązującej umowy. Co więcej, jeśli korzystasz już z oferty PGE Obrót, to na pół roku przed końcem terminu obowiązywania dotychczasowej, możesz przyjąć nową ofertę (która będzie obowiązywała po zakończeniu obecnej).