Meta Pixel script image

Mój prąd 5.0 – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

18.05.2023

W ramach nowej odsłony programu Mój Prąd 5.0 możesz uzyskać nawet 58 tys. zł bezzwrotnej dotacji na fotowoltaikę dla gospodarstwa domowego. Sprawdź kto i na jakich warunkach może ubiegać się o takie wsparcie.

 

Fotowoltaika niesie szereg korzyści. Od finansowych, poprzez środowiskowe, do tych związanych z bezpieczeństwem oraz stabilnością energetyczną domu. Korzystając z oferty Fotowoltaika z PGE, wybierasz sprawdzonego i bezpiecznego partnera, który jest jednocześnie przewodnikiem w tej inwestycji energetycznej, zapewniając wsparcie i fachową obsługę na każdym jej etapie.

 
Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 5.0

Zgodnie z założeniami programu. o dofinansowanie mogą ubiegać się trzy grupy wnioskodawców:

 1. Prosumenci, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net billing i do tej pory nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Prosumenci, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i do tej pory nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Prosumenci rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymali już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
 • zmienili system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od 1.04.2022 r. (zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii);
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".
Terminy

Program Mój Prąd 5.0 został uruchomiony 22 kwietnia 2023 r. Obowiązuje do wyczerpania budżetu programu, który wynosi 955 mln zł. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania

Od 22 kwietnia 2023 roku, w ramach programu Mój Prąd 5.0 zwiększono maksymalną kwotę dotacji do 58 tysięcy złotych. Można ją otrzymać pod warunkiem, że nie będzie to więcej nić 50 % wartości całej inwestycji.

Instalacja fotowoltaiczna

 • 6 tys. zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców)

Instalacja fotowoltaiczna + urządzenia dodatkowe (np. magazyn energii, pompa ciepła)

 • 7 tys. zł. (grupa 1 i 2 wnioskodawców)
 • 3 tys. zł. (grupa 3 wnioskodawców)

Urządzenia dodatkowe:

 • Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
 • 5 tys. zł na magazyn ciepła,
 • 28,5 tys. zł na gruntową pompę ciepła - pompa ciepła grunt/woda, woda/woda
 • 19,4 tys. zł na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • 12,6 tys. zł na pompę ciepła powietrze-woda,
 • 4,4 tys. złotych na pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • 16 tys. zł na magazyn energii,
 • 3 tys. zł na system HEMS/EMS.
 • 3,5 tys. złotych na kolektory słoneczne c.w.u.
Fotowoltaika z PGE  - maksymalne korzyści z programów dofinansowania

Oferta od PGE Obrót jest tak zaprojektowana, aby umożliwić Ci maksymalnie jak największe korzyści w zakresie wsparcia z programów dofinasowania inwestycji, a także w perspektywie rozliczania prosumentów w systemie net-billing i trendu zachęcającego do zużywania wytworzonej energii na własne potrzeby.

Jeśli skorzystasz z oferty Fotowoltaika z PGE, poprowadzimy Cię przez cały etap inwestycji: od planowania i analiz, przez dobór komponentów, po uruchomienie wybranej instalacji. Proces montażu odbywa się we współpracy z partnerami zewnętrznymi, którymi są sprawdzone i doświadczone firmy, zajmujące się całościową obsługą takich inwestycji.