Meta Pixel script image

Struktura paliw

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2023 roku,  zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 22 marca 2023 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

I. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 2023.1)

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej

 

II. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez  PGE Polska Grupa Energetyczna  S.A. w roku 2023

Wykres kołowy struktury paliw

 

III. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 2023.2)

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

 

1) Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej, Tab. 5.2, Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 12 (360), grudzień 2023.

2) Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2023 r. na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA - EMITOR 2022 Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2023.