Projekty współfinansowane

Projekt: „Sezonowy akumulator ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń wykorzystujący przemiany termochemiczne zasilany energią z OZE” (Seasonal thermochemical heat storage system for low – temperature space heating based on renewable energy - SEASTOR).

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum przedsiębiorstw: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – jako Lidera Konsorcjum oraz PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. (PGE S.A.) – jako członka Konsorcjum.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Numer umowy projektowej: POIR.01.02.00-00-027917-00.

Wartość projektu: 6 276 250,00 złotych, w tym wkład Funduszy Europejskich:  3 693 234,37 złotych.

Czytaj więcej

Projekt: „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów bateryjnych w szczególności akumulatorów litowo - jonowych wykorzystywanych w systemowych magazynach energii elektrycznej” (RELION).

 

Projekt realizowany w konsorcjum przedsiębiorstw  Research And Development for Life Sciences sp. z o.o. (RDLS sp. z o.o. - Lider Konsorcjum) oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A. - Członek Konsorcjum) jest współfinansowany w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 29.12.2017. Numer umowy POIR.01.02.00-00-0330/16.

Budżet projektu:   5 830 875,00 złotych.   Wartość dofinansowania:  3 993 455,25   złotych.

Czytaj więcej