Projekt: „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów bateryjnych w szczególności akumulatorów litowo - jonowych wykorzystywanych w systemowych magazynach energii elektrycznej” (RELION).

 

Projekt ma na celu wypracowanie na drodze badań i rozwoju technologii umożliwiającej odzyskiwanie wartościowych metali ze zużytych akumulatorów litowych w skali przemysłowej oraz  wdrożenie  wypracowanej technologii do działalności spółki należącej do Grupy Kapitałowej PGE. Projekt umożliwi wejście GK PGE na rynek recyklingu akumulatorów oraz osiągnięcie na nim przewagi konkurencyjnej.

Projekt realizowany w konsorcjum przedsiębiorstw  Research And Development for Life Sciences sp. z o.o. (RDLS sp. z o.o. - Lider Konsorcjum) oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A. - Członek Konsorcjum) jest współfinansowany w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 29.12.2017. Numer umowy POIR.01.02.00-00-0330/16.

Budżet projektu:   5 830 875,00 złotych.   Wartość dofinansowania:  3 993 455,25   złotych.