Czy wiesz, ilu potrzeba fachowców, by Twój dom działał bez zarzutu? My tak! Aby żadna awaria nie była Ci straszna, stworzyliśmy zespół do zadań specjalnych PGE.

Co zyskujesz:

  • atrakcyjną stawkę cenową za energię elektryczną;
  • wsparcie specjalistów w usuwaniu domowych usterek;
  • gwarancję niższej od taryfowej stawki za energię elektryczną przez cały wybrany okres.

Sprawdź, z jakich usług możesz skorzystać.

W ramach naszej limitowanej oferty PRZYSZŁOŚĆ BEZ AWARII masz do wyboru 3 zespoły specjalistów. Wybierz opcję najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.

Oferta obowiązuje od 30.08.2021 r. do 31.03.2022 r.

Oferta ma charakter limitowany.

Do ceny zostanie doliczona opłata handlowa, na warunkach wskazanych w regulaminie oferty.

 

Przyszłość jest już dziś. Dobra energia jest już tutaj. Zadbaliśmy też o to, aby awarie w Twoim domu były usuwane niezwłocznie.

W specjalnym pakiecie otrzymasz pomoc specjalistów od instalacji i urządzeń. z ich usług możesz skorzystać 3 razy w ciągu 12 miesięcy. Co 12 miesięcy limit jest odnawiany***.

Gwarancja niższej od taryfowej stawki za energię elektryczną przez okres obowiązywania Oferty.

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.01.2022r.do 31.03.2022r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,4251

(0,4049)

 

 

8,90 (8,48)

G12

 

0,4852
(0,4621)

0,3051
(0,2906)

G12w

 

0,5018
(0,4779)

0,3512
(0,3345)

G12n

 

0,4731
(0,4506)

0,3270
(0,3114)

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.04.2022 r. do 31.05.2022 r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,4980

(0,4049)

 

 

10,43 (8,48)

G12

 

0,5684
(0,4621)

0,3574
(0,2906)

G12w

 

0,5878
(0,4779)

0,4114
(0,3345)

G12n

 

0,5542
(0,4506)

0,3830
(0,3114)

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.06.2022 r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,5042

(0,4099)

 

 

10,43 (8,48)

G12

 

0,5745
(0,4671)

0,3635
(0,2955)

G12w

 

0,5938
(0,4828)

0,4176
(0,3395)

G12n

 

0,5603
(0,4555)

0,3890
(0,3163)

* Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 30.06.2024 r. oraz w kolejnym okresie obowiązywania Oferty zgodnie z pkt 4.2 z zastrzeżeniem pkt 4.3 i 4.4 Oferty.

**Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku, gdy ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę, jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w dół.

*** Awaria - nagłe, niespodziewane i niezależne od Ciebie uszkodzenie instalacji wewnętrznych lub urządzeń, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z tych instalacji lub urządzeń. Jednorazowa wartość usługi nie może przekroczyć kwoty 500 zł, w którą są wliczone koszty części i materiałów użytych do naprawy oraz dodatkowych 200 zł na koszt dojazdów, czynności diagnostycznych i robocizny.

**** Opłata obowiązuje od momentu określonego w Umowie do 30.06.2024 r. i na kolejne okresy odnawiania się oferty. Opłata związana jest z warunkami handlowymi oferty promocyjnej.

Nie wierzysz, że dom może działać bez usterek? My też nie. Ale nasi fachowcy wiedzą, jak usuwać je z prędkością światła.

 W specjalnym pakiecie otrzymasz pomoc specjalistów od instalacji i urządzeń. Z ich usług możesz skorzystać 3 razy w ciągu 12 miesięcy. Co 12 miesięcy limit jest odnawiany***.

Gwarancja niższej od taryfowej stawki za energię elektryczną przez okres obowiązywania Oferty.

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,4251

(0,4049)

 

 

9,75 (9,29)

G12

 

0,4852
(0,4621)

0,3051
(0,2906)

G12w

 

0,5018
(0,4779)

0,3512
(0,3345)

G12n

 

0,4731
(0,4506)

0,3270
(0,3114)

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.04.2022 r.do 31.05.2022 r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,4980

(0,4049)

 

 

11,43 (9,29)

G12

 

0,5684
(0,4621)

0,3574
(0,2906)

G12w

 

0,5878
(0,4779)

0,4114
(0,3345)

G12n

 

0,5542
(0,4506)

0,3830
(0,3114)

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.06.2022 r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,5042

(0,4099)

 

 

11,43 (9,29)

G12

 

0,5745
(0,4671)

0,3635
(0,2955)

G12w

 

0,5938
(0,4828)

0,4176
(0,3395)

G12n

 

0,5603
(0,4555)

0,3890
(0,3163)

* Cena obowiązuje od momentu określonego w Umowie do 30.06.2024 r. i na kolejne okresy odnawiania się oferty z zastrzeżeniem pkt. 4.3 i 4.5. Po skończeniu tego okresu oferta będzie samoistnie przedłużać się na czas nieokreślony. W nawiasach zamieszczono stawki netto.

** Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku, gdy ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę, jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w dół.

*** Awaria - nagłe, niespodziewane i niezależne od Ciebie uszkodzenie instalacji wewnętrznych lub urządzeń, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z tych instalacji lub urządzeń. Jednorazowa wartość usługi nie może przekroczyć kwoty 500 zł, w którą są wliczone koszty części i materiałów użytych do naprawy oraz dodatkowych 200 zł na koszt dojazdów, czynności diagnostycznych i robocizny.

**** Opłata obowiązuje od momentu określonego w Umowie do 30.06.2024 r. i na kolejne okresy odnawiania się oferty. Opłata związana jest z warunkami handlowymi oferty promocyjnej.

 

Dziś usterka instalacji to błahostka. Gorzej, gdy wysiądzie domowe centrum zarządzania, czyli komputer. Nasi specjaliści zajmą się wszystkim od A do Z.

W specjalnym pakiecie otrzymasz pomoc specjalistów od instalacji i urządzeń, a także informatyka i serwisanta sprzętu RTV lub AGD. Z ich usług możesz skorzystać 3 razy w ciągu 12 miesięcy. Co 12 miesięcy limit jest odnawiany ***.

Gwarancja niższej od taryfowej stawki za energię elektryczną przez okres obowiązywania Oferty.

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,4251

(0,4049)

 

 

12,32 (11,73)

G12

 

 0,4852
(0,4621)

0,3051
(0,2906)

G12w

 

0,5018
(0,4779)

0,3512
(0,3345)

G12n

 

0,4731
(0,4506)

0,3270
(0,3114)

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.04.2022 r. do 31.05.2022 r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,4980

(0,4049)

 

 

14,43 (11,73)

G12

 

 0,5684
(0,4621)

0,3574
(0,2906)

G12w

 

0,5878
(0,4779)

0,4114
(0,3345)

G12n

 

0,5542
(0,4506)

0,3830
(0,3114)

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych obowiązujących od 1.06.2022 r.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*/**

Opłata handlowa zł/m-c*/****

Całodobowa

Dzienna

Nocna

G11

0,5042

(0,4099)

 

 

14,43 (11,73)

G12

 

 0,5745
(0,4671)

0,3635
(0,2955)

G12w

 

0,5938
(0,4828)

0,4176
(0,3395)

G12n

 

0,5603
(0,4555)

0,3890
(0,3163)

* Cena obowiązuje od momentu określonego w Umowie do 30.06.2024 r. i na kolejne okresy odnawiania się oferty z zastrzeżeniem pkt. 4.3 i 4.5. Po skończeniu tego okresu oferta będzie samoistnie przedłużać się na czas nieokreślony. W nawiasach zamieszczono stawki netto.

** Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku, gdy ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę, jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w dół.

*** Awaria - nagłe, niespodziewane i niezależne od Ciebie uszkodzenie instalacji wewnętrznych lub urządzeń, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z tych instalacji lub urządzeń. Jednorazowa wartość usługi nie może przekroczyć kwoty 500 zł, w którą są wliczone koszty części i materiałów użytych do naprawy oraz dodatkowych 200 zł na koszt dojazdów, czynności diagnostycznych i robocizny.

**** Opłata obowiązuje od momentu określonego w Umowie do 30.06.2024 r. i na kolejne okresy odnawiania się oferty. Opłata związana jest z warunkami handlowymi oferty promocyjnej.

gkpge_site