Meta Pixel script image

Dokumenty i formularze

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych, w tym eFormularzy, dzięki którym zrealizujesz większość spraw związanych z zakupem prądu i gazu.

Jeśli posiadasz umowę na sprzedaż energii elektrycznej i szukasz informacji w sprawach technicznych, prosimy o kontakt z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Czy wiesz, że...

W PGE umowę możesz podpisać zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu czy drukowania dokumentów. Aby to zrobić wystarczy telefon i adres e-mail.

 

Dowiedz się więcej

Umowa kompleksowa dla konsumentów

  • Reklamacje techniczne - dotyczą sieci, urządzeń pomiarowych, napięcia itp.
  • Reklamacje handlowe - dotyczą faktur, prognoz, rozliczeń.

W tych sprawach zapraszamy do kontaktu poprzez eFormularz

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) PGE Obrót S.A. informuje, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Koordynator do spraw negocjacji prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Szczegółowe zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawa prawo energetyczne oraz wydane na podstawie tej ustawy akty wykonawcze. Dodatkowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej www.ure.gov.pl.