Meta Pixel script image

Chcę przyłączyć mikroinstalację

 

Gdy planujesz montaż własnego odnawialnego źródła energii tzw. mikroinstalacji (do 50 kWp mocy zainstalowanej) np. panele fotowoltaiczne na dachu domu lub małą turbinę wiatrową lub wodną, to możesz je podłączyć do instalacji wewnętrznej budynku i wprowadzać nadwyżki energii do sieci.

Za przyłączenie mikroinstalacji PGE Dystrybucja nie pobierze od Ciebie żadnych opłat. Jeśli jednak moc mikroinstalacji jest wyższa od mocy przyłączeniowej przypisanej do Twojej nieruchomości musisz liczyć się z kosztami wynikającymi z jej zwiększenia do poziomu mocy mikroinstalacji.

Informacja dotycząca obsługi przyłączania mikroinstalacji w związku z nowymi zasadami rozliczania Prosumentów od 01.04.2022 r. 

L.p.DokumentyOpis
1.Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacjiPobierz, wydrukuj, następnie uzupełnij wniosek. Możesz też złożyć go on-line.
2.Schemat instalacji elektrycznej obiektu

Przedstawia sposób podłączenia mikroinstalacji.
Jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca instalacja powinna uwzględniać układ pomiarowo – rozliczeniowy zgodny z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

3.Specyfikacja techniczna mikroinstalacji/karty katalogoweSpecyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
4.Wydruk KRS (tylko jeśli jesteś przedsiębiorcą)Przygotuj  wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.Pełnomocnictwo (tylko jeśli Wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik)Jeżeli jako Wnioskodawca jesteś reprezentowany przez pełnomocnika - przygotuj odpowiednie upoważnienie do występowania w Twoim imieniu.

 

1.    Jeśli dysponujesz już przyłączem, a moc zainstalowanej mikroinstalacji nie jest większa niż przyznana moc przyłączeniowa– wystarczy zgłoszenie. PGE Dystrybucja wymieni Ci licznik na dwukierunkowy, tzn. taki, który mierzy zarówno energię pobraną z sieci, jak i energię do sieci oddaną.

2.    Jeśli moc przyłączeniowa jest niższa od mocy planowanej mikroinstalacji powinieneś wystąpić najpierw o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Możesz to zrobić on-line lub za pośrednictwem wypełnionego  formularza, który należy dostarczyć do Punku Obsługi Klienta Dystrybucji. Następnie należy dokonać zgłoszenia mikroinstalacji.

3.    Jeśli obiekt/budynek nie jest przyłączony do sieci najpierw musisz go przyłączyć. Zobacz, jak to zrobić.

EtapyOpis

Etap 1

Dokumenty wymagane do zgłoszenie przyłączenia

 1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij druk "Wniosek o określenie warunków przyłączenia", lub wypełnij go on-line.
 2. Do zgłoszenia dołącz dokumenty wymienione poniżej tj.
 • schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji. 
  (jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca instalacja powinna uwzględniać układ pomiarowo – rozliczeniowy zgodny z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. ),
 • specyfikację techniczną mikroinstalacji/karty katalogowe,
 • jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca - wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie upoważnienie do występowania w jego imieniu.

Etap 2

Weryfikacja dokumentacji i określenie terminu przyłączenia

PGE Dystrybucja zweryfikuje kompletność dokumentacji, a następnie prześle pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji.

Etap 3

 Potwierdzenie możliwości świadczenia usług i realizacja przyłączenia

PGE Dystrybucja  wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” oraz w uzgodnionym terminie zrealizuje przyłączenie mikroinstalacji. "Potwierdzenie..." jest niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej przez prosumentów lub umowy sprzedaży energii elektryczne.

Etap 4

Zawarcie Umów/ Umowy Kompleksowe

Należy zawrzeć umowy:

 • z PGE Dystrybucja S.A. Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji,
 • ze Sprzedawcą-Kupującym, Umowę sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji.
 • Jeśli masz już umowę kompleksową to nic już nie musisz robić.  Zaktualizowaną umowę wyśle Ci sprzedawca.
 • Uwaga! Jeśli jesteś prosumentem możesz zawrzeć tylko umowę kompleksową ze Sprzedawcą, nie umowę z PGE Dystrybucja o świadczenie usługi dystrybucyjnej.

Etap 5

 

Mikroinstalacja została przyłączona

 

UWAGA! 

PGE Dystrybucja realizuje przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia w terminie 30 dni od potwierdzenia kompletności tego zgłoszenia, przy czym sprawy rozpatrywane są w kolejności składania zgłoszeń. We wskazanym terminie zostanie wymieniony lub przeprogramowany istniejący licznik, który będzie mierzył energię pobraną z sieci i wprowadzoną do sieci OSD.

Dokładniejsze informacje o procedurach przyłączania mikroinstalacji znajdują się TUTAJ.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w Twoim Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja.

Informator - przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym.

​​​​