Meta Pixel script image

Chcę przyłączyć dom, działkę, plac budowy

 

Gdy budujesz: dom, garaż, domek letniskowy i planujesz podłączenie do sieci energetycznej zarządzanej przez PGE Dystrybucja lub potrzebujesz zwiększyć moc posiadanego przyłącza to powinieneś złożyć Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.

L.p.Dane oraz dodatkowe dokumentyOpis
1.Dane osobowe i teleadresoweimię i nazwisko, nr telefonu,  e-mail, nr PESEL, adres zamieszkania
2.Dane obiektu przyłączanegonr działki, adres
3.Moc przyłączeniową, jakiej będziesz potrzebował

Informacje o potrzebnej mocy przyłączeniowej znajdziesz w projekcie domu.
Możesz też skorzystać z kalkulatorów dostępnych w internecie.
Możesz też zapytać elektryka, który na podstawie urządzeń, jakie planujesz zainstalować w obiekcie i sposobu ich wykorzystywania oszacuje zapotrzebowanie na moc przyłączeniową.

4.Przewidywany roczny pobór energiiOszacuj, ile energii będziesz rocznie zużywał (KWh).
5.Przewidywany termin poboru energiiOkreśl, od kiedy będziesz potrzebował korzystać z energii elektrycznej.
6.Dokumenty, które trzeba dołączyć do Wniosku.
 • Oświadczenie  potwierdzające tytuł prawny do podłączanego obiektu.
 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym położeniem obiektu względem istniejącej sieci energetycznej oraz położeniem sąsiednich obiektów.
 • Jeżeli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika  - będzie potrzebne odpowiednie upoważnienie do występowania w Twoim imieniu.
 • Jeśli wnioskujesz jako firma, załącz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Jeśli wnioskujesz  jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, załącz zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

EtapyOpis

Etap 1

Określenie Twoich potrzeb i rozpoczęcie działań

 

 1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci lub wypełnij go on-line.
 2. Przekaż wypełniony wniosek wraz z załącznikami do PGE Dystrybucja. Możesz to zrobić:

Etap 2

Zawarcie umowy przyłączeniowej

W ciągu 21 dni od dostarczenia kompletnego Wniosku PGE Dystrybucja wyśle Ci Warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie.

 • warunki przyłączenia do sieci, które otrzymasz, ważne będą przez dwa lata.
 • w ciągu tych dwóch lat powinieneś podpisać umowę i ją odesłać. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał ponownie wystąpić o warunki.
 • od podpisania umowy rozpoczyna się realizacja przyłączenia

Etap 3

Uzgodnienia administracyjne i projektowanie

Po podpisaniu umowy o przyłączenie PGE Dystrybucja:

 • zaprojektuje przyłącze,
 • uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na Twojej posesji.
 • uzyska niezbędne pozwolenia administracyjne oraz wybierze wykonawcę.

(Ten etap zajmuje najwięcej czasu)

Etap 4

Prace techniczne i rozliczenie z PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja:

 • wykona Ci przyłącze,
 • dokona jego odbioru technicznego,
 • wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie w wysokości zależnej od wnioskowanej mocy i długości przyłącza.

Od tego momentu będzie techniczna możliwość dostarczania Ci energii.

Etap 5

Odbiór

Po wykonaniu instalacji elektrycznej posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk przekaże Ci "Oświadczenie o wykonaniu instalacji", które należy dostarczyć do PGE Dystrybucja.

Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie PGE Dystrybucja wystawi Ci zaświadczenie o: „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”. Zaświadczenie to jest niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej lub umowy  sprzedaży energii elektrycznej.

Z tym zaświadczeniem należy udać się do sprzedawcy energii elektrycznej, aby zawrzeć umowę zakupu energii elektrycznej.

Etap 6

Po zawarciu umowy zakupu energii PGE Dystrybucja zainstaluje Ci licznik od tego momentu będziesz mógł korzystać z energii elektrycznej.

 

Proces przyłączenia do sieci niskiego napięcia trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy on od indywidualnych uwarunkowań - terminów uzyskania zgód odpowiednich urzędów, ewentualnej konieczności rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Dlatego kiedy planujesz inwestycje przeanalizuj dokładnie harmonogram realizacji dla swojego budynku.

Dodatkowych informacji udzielą Ci również pracownicy Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w Twoim Rejonie.

 

Formularz wniosku o warunki przyłączenia

Nie wiesz jak wypełnić wniosek o przyłączenia?

Zapoznaj się z przykładowym wzorem uzupełnionego wniosku przyłączeniowego:

 

Szczegółowe informację o procedurach przyłączeniowych znajdziesz na stronie PGE Dystrybucja TUTAJ.