Formularz zamówienia oferty Pompy Ciepła

Wypełnij eFormularz, a nasz Doradca Handlowy skontaktuje się z Tobą!

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przedstawienia oferty Partnera (tj. między innymi  zebranie danych do ankiety terenowej, wykonanie dokumentacji zdjęciowej, przeprowadzenie audytu) na podstawie wyrażonej zgody na kontakt za pośrednictwem telefonu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skontaktowania się przez przedstawiciela PGE Obrót S.A. w celu przedstawienia oferty. Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje osobie, której dane dotyczą, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://pge-obrot.pl/o-spolce/dane-osobowe.

 

Lista Partnerów PGE Obrót S.A. zajmujących się dostarczaniem rozwiązań w zakresie pomp ciepła, znajduje się w pod adresem: https://pge-obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot. Lista może ulegać zmianie.