Klienci posiadający umowę kompleksową kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą zrealizować sprawy z zakresu:

 • Zmiana danych osobowych
 • Zmiana grupy taryfowej
 • Zmiana okresu rozliczeniowego
 • Zmiany dot. warunków umowy
 • Przepisanie umowy
 • Zmiana adresu korespondencyjnego

Licznik

 • Zgłoszenie uszkodzeń licznika
 • Podanie stanu licznika
 • Oświadczenie o wskazaniach licznika
 • Inne usługi wykonywane na zlecenie odbiorcy – formularz jest na stronie OSD

Reklamacje Klienta

Reklamacje techniczne:

 • dot. sieci, urządzeń pomiarowych, napięcia itp.

Reklamacje handlowe:

 • dot. faktur, prognoz, rozliczeń.

W tej sprawie można do nas pisać:

Formularz kontaktu

Pozasądowe rozwiązanie sporów konsumenckich

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) PGE Obrót S.A. informuje, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Koordynator do spraw negocjacji prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Szczegółowe zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawa prawo energetyczne oraz wydane na podstawie tej ustawy akty wykonawcze. Dodatkowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

Inne sprawy związane z realizacją umowy kompleksowej

Formularz kontaktu

gkpge_site